0
The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก
หลักธรรมคำสอนพ่อหลวง ที่เราจะไม่มีวันลืม น้องส่งเสด็จ พ่อหลวงสู่สวรรคาลัย ระลึกไว้เพียงหลักธรรม ธ สถิตอยู่ในดวงใจของเราตลอดไป
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ฉบับน้อมรำลึก" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ "พ่อหลวงของปวงชาวไทย" ที่นอกจากจะสื่อผ่านพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเสียสละเพื่อลูกทั้งปวงแล้ว พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในวาระกาลต่างๆ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นดั่งพ่อหลวงของปวงชาวไทย พระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ ล้วนเป็นเสมือนสื่อใจมั่นว่า พ่อคนนี้ไม่เคยละทิ้งลูกไปไหน หากแต่เฝ้าดูด้วยความห่วงใย หวังใจว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะได้พบพานแต่ความสุข

สารบัญ

1. ปณิธานที่ยิ่งใหญ่
2. ความสำคัญของพุทธศาสนา
3. ปิดทองหลังพระ
4. ธรรมะสำหรับครู
5. อุดมคติ
6. การแก้ปัญหาเยาวชน
7. การสร้างตนเองด้วยความเพียร
8. ความสามัคคี
9. ความมีวินัย
10. การทำงานให้สำเร็จ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162368882 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 141 x 221 x 14 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน