0
The Prince : เจ้าผู้ครองนคร (ปกแข็ง)
นี่คือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องปรัชญา และทฤษฎีการปกครองที่เผยความเป็นจริงของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเขียนขึ้นโดย "นิกโกโล มาเคียเวลลี" บิดาของนักรัฐศาสตร์และบุคคลสำคัญของโลก
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "The Prince : เจ้าผู้ครองนคร" หนังสือที่ได้รับการวิเคราะห์ในมุมมองที่กว้างขึ้น ด้วยมรดกทางความคิดซึ่ง "นิกโกโล มาเคียเวลลี" ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังชิ้นนี้ คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ตีแผ่การต่อสู้แย่งชิงทางการเมืองของแผ่นดินหนึ่งในยุคหนึ่งให้เราได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ ดังนั้นหากเรายกเอาอคติทุกประการทิ้งไปเสีย แล้วหยิบเฉพาะข้อคิดจากข้อเท็จจริงขึ้นมาพิเคราะห์ ก็จะได้ประโยชน์มากมายจากคำชี้แนะของบุรุษผู้ต่ำต้อย ผู้ซึ่งในยามมีชีวิตมิมีผู้ใดให้บทบาทความสำคัญ ทว่าเขาได้ทิ้งข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางการเมืองไว้ให้พวกเราได้ขบคิดเป็นมรดกทางการเมืองชิ้นสำคัญชิ้นนี้ แบบที่ไม่มีบุรุษผู้ใดกล้ากระทำ อันส่งผลให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์สมัยใหม่เมื่อหาชีวิตไม่แล้ว หนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นแนวคิดทางการปกครองอันลือลั่น ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย เป็นที่กล่าวขานนับแต่ทศวรรษของมาเกียเวลลีเองมาจนตราบถึงทุกวันนี้

สารบัญ

บทนำ สารแสดงความจงรักภักดี นิกโกโล มาเคียเวลลี รียนคาราสวะท่าน โลเรนโซ ดี ปีเอโร เด เมดีซี ผู้ประเสริฐ
บทที่ 1 รัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครมีกี่ประเภทต่างถูกครอบครองโดยวิธีใด
บทที่ 2 ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครที่สืบทอดโดยสายโลหิต
บทที่ 3 ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครอันเป็นรัฐผสม
บทที่ 4 ด้วยเหตุใดอาณาจักรของดาริอุสซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ครอบครอง
บทที่ 5 ลักษณะวิธีการปกครองสำหรับรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนคร
บทที่ 6 ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครแห่งใหม่
บทที่ 7 ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครแห่งใหม่
บทที่ 8 ว่าด้วยบรรดาผู้ขึ้นครองนครด้วยความชั่วร้าย
บทที่ 9 ว่าด้วยรัฐภายใต้เจ้าผู้ครองนครที่ได้มาโดยพลเมือง
บทที่ 10 กำลังอำนาจที่สำคัญที่สุดของรัฐควรประเมินโดยวิธีการใด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164342309 (ปกแข็ง) 224 หน้า
ขนาด: 150 x 219 x 18 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Prince
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน