0
The Ultimate Guide to The New TOEIC Test
สุดยอดคู่มือเตรียมสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ แจกแจงทุกรายละเอียดข้อสอบ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สุดยอดคู่มือเตรียมสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ แจกแจงทุกรายละเอียดข้อสอบ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยอย่างละเอียด โดยวิเคราะห์แนวการตอบอย่างกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ เป็นคู่มือที่ครอบคลุมแนวข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้คุณได้เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบทั้งส่วนฟังและอ่านของข้อสอบ TOEIC ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านข้อสอบ TOEIC มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ โดยเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 990/990 มาแล้วถึง 38 ครั้ง!

สารบัญ

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร
รูปแบบข้อสอบ TOEIC
ความรู้และความสามารถที่จำเป็นในการทำข้อสอบ TOEIC
สถานที่จัดสอบ TOEIC ในประเทศไทย
วิธีสมัครสอบ TOEIC

Listening Section
- Part 1 - Photographs & Exercise
- Part 2 - Question-Response & Exercise
- Part 3 - Conversations & Exercise
- Part 4 - Talks & Exercise

Reading Section
- Part 5 - Incomplete Sentences & Exercise
- Part 6 - Text Completion & Exercise
- Part 7 - Reading Comprehension & Exercise

ภาคผนวก (Appendix)
Acknowledgements

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165828390 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 183 x 262 x 16 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธนภัทร ภวชโลทร
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน