0
Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น
ปฏิรูปการสอนเพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด
หนังสือ185.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง97.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเกื้อกูลให้ครูหันมาสอนให้เด็กคิดมากขึ้น   ด้วยความพยายามในการที่จะช่วยทำความเข้าใจในวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการของการสอนให้คิดได้ง่ายขึ้นและอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเมื่อครูได้มีความเข้าใจและเห็นถึงวิธีการดังกล่าวแล้วก็เป็นที่คาดคิดได้ว่าจะสอนให้เด็กคิดมากขึ้น ซี่งนั่นย่อมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ของสังคมไทยได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

    หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการพยายามอธิบายถึงวิธีการของการสอนคิด ให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น จะทำให้มีความจูงใจในการที่จะมีมุทิตาจิตอย่างที่ว่าต่อไปอย่างไม่ยากลำบากจนเกินไป เพราะหากครูต้องไปขวนขวายหาความรู้เอาเอง จะสอนการคิดอย่างไรก็คงจะเป็นการยากที่จะทำอย่างนั้น เพราะลำพังการสอนเนื้อหาให้เด็กได้เข้าใจในเนื้อหาความรู้ ก็เป็นภาระไม่น้อยแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในการสอนให้คิดต่อไป

สารบัญ

1. บทบาทของครูในการสอนคิด
2. หลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไร
4. วิธีการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณขั้นพื้นฐาน
5. การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ซับซ้อนในระดับกลางและขั้นสูง
6. การบูรณาการการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้ากับหลักสูตรต่าง ๆ
7. การคิดในระดับที่สูงขึ้นภายใต้การเชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการสอนและการเรียน
8. การสอนให้เด็กรู้จักใช้เหตุผล
9. การใช้มาตรฐานทางปัญญาในการประเมินการใช้เหตุผล
10. การใช้คำถามในการสอนให้คิด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164400436 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 165 x 142 x 9 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บรรจง อมรชีวิน
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน