0
Timeline ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก (ปกแข็ง)
แสดงเค้าโครงประวัติศาสตร์ของโลกตามลำดับเส้นเวลา พร้อมทั้งบอกเล่าเหตุกาณ์สำคัญของโลกในอดีตว่าเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรกว่า 3,500 เหตุการณ์
หนังสือ755.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Timelines ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก" เล่มนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท เรียงลำดับเวลาในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20 โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าในช่วงขณะเดียวกันมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโลกบ้าง นอกจากนี้ยังเสนอรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญในประวัติศาสตร์โลกไว้ด้วย เช่น การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของแต่ละห้วงเวลา นำเสนอพร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

- วิธีใช้หนังสือ
- ยุคกลาง
- ศตวรรษที่ 16
- ศตวรรษที่ 17
- ศตวรรษที่ 18
- ศตวรรษที่ 19
- ศตวรรษที่ 20

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เลือกสรรเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั่วโลกมาเล่าผ่าน Timeline กว่า 3,500 เหตุการณ์
- ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันอย่างละเอียด
- ภาพประกอบสวยงามและช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160439942 (ปกแข็ง) 128 หน้า
ขนาด: 216 x 289 x 12 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับTimelines of World History
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Usborne Publishing Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน