0
Top ชั้น ป.1 วิชาคณิตศาสตร์
ใหม่ล่าสุด! ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- การสังเกตและเปรียบเทียบ
- จำนวน 0-5 และการบวก การลบ จำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 5
- จำนวน 6-10 และการบวก การลบ จำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 9
- จำนวน 6-10 และการบวก การลบ จำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 9
- จำนวน 11-20 และการบวก การลบ จำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- จำนวน 21-100 และการบวก การลบ จำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100
- การวัดความยาว
- การชั่ง
- การตวง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040846 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน