0
Top ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ
ใหม่ล่าสุด! ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ สำหรับ นักเรียนชั้น ป.1
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- Fun with The Alphabets
- Days of a Week
- Months of a Year
- Number
- Colour
- Parts of The Body
- Classroom Objects
- Food and Drink
- Clothes
- Animals
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040877 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน