0
ลด 15%
Top ชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย (ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย) ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่อง ด้วยตัวเองอย่างได้ผล...
หนังสือ75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ที่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่! สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- ภาษาพาที
- วรรณคดีลำนำ
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040853 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน