0
Top ชั้น ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์
ใหม่ล่าสุด! ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- มารู้จักร่างกายของเรา
- โลกสีเขียว
- โลกของสัตว์
- ของเล่น ของใช้แสนรัก
- แรงผลัก แรงดึง
- ดิน
- ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040860 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน