0
ลด 15%
Top ชั้น ป.2 วิชาคณิตศาสตร์
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย (ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย) ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่อง ด้วยตัวเองอย่างได้ผล...
หนังสือ75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- จำนวนและตัวเลข
- การบวก
- การลบ
- การวัดความยาว
- การชั่ง
- การตวง
- เงิน
- นาฬิกา
- ปฏิทิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040891 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน