0
Top ชั้น ป.2 วิชาภาษาไทย
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็น
หนังสือ84.55 บาท
สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- ภาษาพาที
- วรรณคดีลำนำ
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040907 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน