0
ลด 15%
Top ชั้น ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย (ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย) ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่อง ด้วยตัวเองอย่างได้ผล...
หนังสือ75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การเจริญเติบโตของมนุษย์
- การดำรงชีวิตของพืช
- การดำรงชีวิตของสัตว์
- แม่เหล็กแสนสนุก
- ไฟฟ้าน่ารู้
- วัสดุน่าใช้
- ดินในท้องถิ่นของเรา
- ดวงอาทิตย์
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040914 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน