0
ลด 15%
Top ชั้น ป.3 วิชา ภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย (ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย) ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่อง ด้วยตัวเองอย่างได้ผล...
หนังสือ75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- It's nice to see you (Grammar : Daily Conversation)
- I am at home (Grammar : Adjective / Article)
- An orange is in a refrigerator (Grammar : Verb to have / How much - How many)
- What do they do in the classroom? (Grammar : Verb / Present Simple Tense)
- Where are you going? (Grammar : Verb to be / Present Continuous Tense)
- When is your Brithday? (Grammar : Reading Time and Date)
- Let's go to the fun park! (Grammar : Conversation)
- Happy Spelling (Vocabulary)
- The Sound of Music (Pronunciation)
- I am a robot (Review : Verbs)
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040983 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 183 x 262 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน