0
ลด 15%
Top ชั้น ป.4 วิชาภาษาไทย
คู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครูอาจารย์เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน
หนังสือ92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ ชุด TOP เป็นคู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวน เนื้อหาอย่างละเอียด เพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครู อาจารย์ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน ซึ่งได้จัดพิมพ์แยกวิชา-แยกชั้น ตามระดับการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น โดยได้ทำการปรับปรุง เพิ่มเติมและแก้ไขความผิดพลาดต่าง ๆ ทั้งในส่วนการสรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หลักภาษา
- ภาษาพาที
- วรรณคดีลำนำ
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041003 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 11 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน