0
ลด 15%
Top ชั้น ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่องด้วยตัวเองอย่างได้ผล แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Top ชั้น ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของพืช การดำรงชีวิตของสัตว์ พลังงานแสง ระบบสุริยะ หินและดินในท้องถิ่น นำเสนอพร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การดำรงชีวิตของพืช
- การดำรงชีวิตของสัตว์
- พลังงานแสง
- ระบบสุริยะ
- หินและดินในท้องถิ่น
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041027 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน