0
Top ชั้น ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่องด้วยตนเองอย่างได้ผล แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Top ชั้น ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Articles, Nouns, Singular Nouns & Plural Nouns, Little a Little, Adjectives, Adverbs, Pronouns, Tenses, Wh-Questions, Conversations, Time นำเสนอพร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระเเละมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- Articles
- Nouns
- Singular Nouns & Plural Nouns
- Few, a Few, Little a Little
- Adjectives
- Adverbs
- Pronouns
- Tenses
- Wh-Questions
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041089 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน