0
Top ชั้น ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่องด้วยตนเองอย่างได้ผล แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Top ชั้น ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลสอบที่ยอดเยี่ยม รวมถึงครู อาจารย์ และผู้ปกครอง สำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนเสริม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาภายในประกอบด้วย สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การดำรงชีวิตของพืช
- การดำรงชีวิตของสัตว์
- การดำรงพันธุ์ของมนุษย์
- วัสดุและสมบัติของวัสดุ
- เสียงและการได้ยิน
- แรงและความดัน
- บรรยากาศของโลก
- ดวงดาว
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041065 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน