0
Top ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนทุกเรื่องด้วยตนเองอย่างได้ผล แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Top ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนับ การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ มุม และส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน ทิศและผนัง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การบวก การลบ และการคูณทศนิยม การหารทศนิยม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม บทประยุกต์ รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น นำเสนอพร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- จำนวนนับ เเละการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
- สมการเเละการเเก้สมการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- มุม เเละส่วนของเส้นตรง
- เส้นขนาน
- ทิศเเละเเผนผัง
- การบวก การลบ การคูณ เเละการหารเศษส่วน
- การบวก การลบ เเละการคูณทศนิยม
- การหารทศนิยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041096 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 184 x 262 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน