0
Top ชั้น ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ
ใหม่ล่าสุด! ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ สำหรับ นักเรียนชั้น ป.6 เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลสอบที่ยอดเยี่ยม
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครูอาจารย์เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน

สารบัญ

- สาระเเละมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- Conversation in Daily Life
- Noun
- Adjective
- Adverb
- Conjunction
- Present Tense
- Future Simple Tense
- Time and Schedule
- Reading
- Review : Vocabulary
- Test (เเบบทดสอบทบทวน)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041133 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน