0
Top ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย
คู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครูอาจารย์เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม และสำหรับครูอาจารย์เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน

สารบัญ

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หลักภาษา
- ภาษาพาที
- วรรณคดีลำนำ
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165041102 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 4 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน