0
ลด 10%
Top Math คณิตศาสตร์ ป.2
สรุปเข้มเนื้อหาสั้น ๆ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการจำ แบบทดสอบมาแนวหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 สำหรับใช้ฝึกทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจ
หนังสือ160.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรฉบับปรุงปรุง 2560 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เจาะลึกและเข้มข้นจำนวน 4 เรื่อง ตามสาระการเรียนรู้และมีแบบทดสอบคณิตตาสตร์ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยแต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกทัษะทางคณิตศาสตร์ที่ลึก พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 5 การคูณ
บทที่ 6 การหาร
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 หารวัดปริมาตร
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375729 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน