0
ลด 10%
Top Math คณิตศาสตร์ ป.4
สรุปเข้มเนื้อหาสั้น ๆ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการจำ แบบทดสอบตมาแนวหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 สำหรับใช้ฝึกทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจ
หนังสือ180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตรฉบับปรุงปรุง 2560 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เจาะลึกและเข้มขันจำนวน 4 เรื่อง ตามสาระการเรียนรู้และมีแบบทดสอบคณิตตาสตร์ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยแต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกทัษะทางคณิตศาสตร์ที่ลึก พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่องที่ 2 การบวกและการลบจำนวนที่มากกว่า 100,000
เรื่องที่ 3 การคูณ
เรื่องที่ 4 การหาร
เรื่องที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
เรื่องที่ 6 เวลา
เรื่องที่ 7 เศษส่วน
เรื่องที่ 8 การบวกและการลบเศษส่วน
เรื่องที่ 9 ทศนิยม
เรื่องที่ 10 การบวกและการลบทศนิยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375415 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน