0
ลด 15%
Top Math คณิตศาสตร์ ป.5
สรุปเข้มเนื้อหาสั้น ๆ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการจำ แบบทดสอบตมาแนวหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 สำหรับใช้ฝึกทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจ
หนังสือ140.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตรงตามหลักสูตรฉบับปรุงปรุง 2560 ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เจาะลึกและเข้มข้นจำนวน 4 เรื่อง ตามสาระการเรียนรู้และมีแบบทดสอบคณิตตาสตร์ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยแต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกทัษะทางคณิตศาสตร์ที่ลึก พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยมและการบวก การลบทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลื่ยม
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ทักษะในการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375736 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน