0
Trusts Parenting เชื่อลูกอย่างไรให้ลูกเชื่อเรา
หนังสือเกี่ยวกับความเชื่อที่พ่อแม่ต้องมี เพื่อเลี้ยงลูกให้ได้ดีมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต โดยคุณพ่อที่มีลูกเป็นหมอ 3 คน
ผู้เขียน ชาตรี เตชะปภา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 Parts ด้วยกัน ใน Parts แรกเป็นการนำคุณพ่อคุณแม่ไปสู่เข้าใจในเรื่อง T-R-U-S-T-S ซึ่งเป็นแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยศาสตร์ NLP ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อวิธีการเลี้ยงลูก เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของลูกไม่ได้เกิดจากลูก แต่เกิดจากพ่อแม่ ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจพฤติกรรมตัวเองและท่าทีที่ปฏิบัติต่อลูก ว่าความรักและความหวังดีต่อลูกกำลังส่งผลดีหรือผลร้ายต่อพวกเขา และใน Parts ที่ 2 ได้รวบรวม 16 เทคนิคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุข และสนุกสนานพร้อมวิธีการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนท่าทีและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก และ Parts สุดท้าย เป็นเรื่องจิตวิทยาความรักในครอบครัวที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Trusts Parenting เชื่อลูกอย่างไรให้ลูกเชื่อเรา

Parts 1 ความหมายของ T.R.U.S.T.S. และ Inner Communication ความคิดที่ต้องมีภายในตัวพ่อแม่
- T-Trust จงเชื่อมั่นในตัวลูก
- R-Respect จงเคารพในตัวลูก
- U-Unconditional Love รักที่ปราศจากเงื่อนไข

Parts 2 Outer Communication เทคนิคในการสื่อสารกับลูก
- S-Seamless การสื่อสารที่เป็นเนื้อเดียวกัน
- เทคนิค 1 พิมพ์เขียวลูก
- เทคนิค 2 การสร้างแนวร่วม
ฯลฯ

Parts 3 Ecosystem การสร้างระบบนิเวศน์แห่งความรัก
- Psychology of Love จิตวิทยาความรัก
- นิยามความรัก
- เงื่อนไขความรัก
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเทคนิค วิธีการถ่ายทอดสื่อสารจากพ่อถึงลูก ผมได้ลองนำแต่ละเทคนิคไปปฏิบัติ เห็นผลในการลดความขัดแย้ง หาจุดสมดุลของการไม่ตามใจเกินไป ไม่บังคับเกินไป เพิ่มเติมความสุขในครอบครัว เป็นหนังสือที่อ่านได้เร็ว เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติเห็นผลทันทีศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ชี จำกัด (มหาชน)
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงวิธีการที่ไม่ใช่แค่บอกทฤษฎี แต่เล่าผ่านประสบการณ์จริง ๆ แบบที่พ่อแม่ทุกคน ต้องพบ หลายอย่างเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้ไม่ใช่แค่กับลูก แต่กับลูกน้อง เพื่อน และคนรอบตัว เป็นหนังสือที่คนเป็นพ่อแม่ต้องอ่าน และแม้ไม่ได้เป็นพ่อแม่ ก็ควรอ่านเช่นกันจิรวรา วีรยวรรธน- กรรมการผู้จัดการบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โชคดีที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้...เพราะอาจารย์รวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์มาแบ่งปัน ในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่าย เหมือนอาจารย์กำลังมาเล่าให้ฟังตรงหน้าเนื้อหาเป็นประโยชน์และเชื่อว่าจะสร้างกรอบความคิดใหม่ให้กับพ่อแม่สุชาดา ธีรวชิรกุล- President, Unilever Life Unilever Thai Trading Ltd.
หนังสือเล่มนี้นับเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการส่งเสริมคนเป็นพ่อแม่ด้วยวิธีคิดเชิงบวก มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่สมดุลและยั่งยืนจากการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี เพื่อให้พ่อแม่และลูกต่างมีความเชื่อมั่นต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวและมีความสุขดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล- บรรณาธิการ Green Innovation & SD / Manager Online Professional Coach - Napoleon HIiLl / โค้ชผู้บริหาร มาตรฐานสากล ICF
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165884402 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ชาตรี เตชะปภา
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน