0
Unlock Math คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ประกอบด้วย เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Unlock Math คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วนพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย แบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด มีแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
1.เซต
2. สับเซต
3. การดำเนินการทาฃเซต
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
1. ประพจน์
2. การหาค่าความจริงของประพจน์ผสม
3. ประพจน์ที่ามมูลกัน
ฯลฯ

บทที่ 3 จำนวนจริง
1. จำนวนจริง
2. สมบัติจำนวนจริง
3. พหุนามตัวแปรเดี่ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000797 (ปกอ่อน) 536 หน้า
ขนาด: 186 x 263 x 21 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน