0
Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ
26 กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐานของวิทยาการคำนวณ สนุกได้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์! พร้อมแผ่นการ์ดกิจกรรมในเล่ม เหมาะสำหรับประถมศึกษา
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิทยาการคำนวณถูกบรรจุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และโค้ดดิงผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณครูหลายคนอาจกังวลว่าควรให้เด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้วิชานี้อย่างไร หนังสือ Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ" เล่มนี้ ได้รวบรวม 26 กิจกรรมเพิ่มทักษะและความรู้พื้นฐานของวิทยาการคำนวณ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงคำนวณ การคิดเป็นระบบ ตรรกะ อัลกอริทึม แบบรูป ลำดับ การเปรียบเทียบ และอีกหลายทักษะที่จำเป็นสำหรับวิทยาการคำนวณ รวมถึงการแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ

    โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถเล่นคนเดียวได้ เด็ก ๆ จะได้รับประสบการณ์การเรียนวิทยาการคำนวณอย่างสนุกสนาน อาทิ การเล่นโดยมีอุปกรณ์คือหลอด หรือเม็ดหมากล้อม ซึ่งหาได้ง่าย ๆ รอบตัว หรือการเล่นไล่จับแสนสนุก ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้คิดว่า "การเรียนวิทยาการคำนวณเป็นเรื่องสนุก" และประสบการณ์แสนสนุกเช่นนี้ จะเป็นพื้นฐานความคิดด้านการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

Part 01 ปลูกฝังแนวคิดเชิงคำนวณด้วยการเล่น
1 สร้อยคอจากขนมแสนอร่อย
2 สร้างสัตว์ประหลาดรูปร่างต่าง ๆ
3 แมงมุมล่าเหยื่อ
4 สร้างโลกสี่เหลี่ยม
5 เธอกับฉันเปลี่ยนตำแหน่งกัน
ฯลฯ

Part 02 กิจกรรมวิทยาการคำนวณแสนง่ายและสนุก
1 วาดรูปด้วยตัวเลข
2 เขียนจดหมายย่อ
3 สร้างรูปแบบพิกเซลอาร์ตด้วยเม็ดมหากล้อม
4 หุ่นยนต์เดินไปตามลำดับ
5 หุ่นยนต์เดินไปซ้ำ ๆ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือที่ได้รับการแนะนำจากสมาคมครูคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประเทศเกาหลีใต้
- เรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
- แนะนำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัว
- มีการ์ดกิจกรรมภายในเล่ม สามารถตัดเพื่อใช้ทำกิจกรรม

คำนิยม
"การคิดเชิงคำนวณหรือโค้ดดิงเป็นทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันซึ่งถูกบรรจุในวิชาวิทยาการคำนวณ หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่สามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ผ่านกระบวนการในแต่ละกิจกรรมที่เน้นความสนุก ท้าทาย การแก้ปัญหา การแยกส่วนประกอบของปัญหา การสังเกตรูปแบบ การคิดเป็นเหตุเป็นผล และอัลกอริทึม ให้กับผู้เรียนซึ่งผู้ปกครองและคุณครูนำไปใช้ได้ทันที"ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์- (ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
"Unplugged Coding: สนุกกับวิทยาการคำนวณ เป็นหนังสือที่อยากแนะนำนักจัดกิจกรรม คุณครู และผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ และเรียนรู้พื้นฐานการทำงานของวิทยาการคำนวณ เพราะมีกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจธรรมชติการเรียนรู้ของเด็ก เมื่ออ่านแล้วจะสนุกและตื่นเต้นจนแทบวางไม่ลง และอยากชวนเด็ก ๆ มาลงมือทำกิจกรรมสนุก ๆ แบบนี้"ฤทัย จงสฤษดิ์- (ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการหลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
"ในศตวรรษที่ 2 ผู้เรียนจำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต Unplugged Coding : สนุกกับวิทยาการคำนวณ เล่มนี้ช่วยให้ครูและผู้ปกครองจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการคิดเชิงคำนวณ การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ด (coding) ผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนานโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์"ดร.วชิร ศรีคุ้ม- (นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)
"หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีเกมสนุก ๆ ให้เล่น จึงนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี"สมาคมครูคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ประเทศเกาหลีใต้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160445950 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 212 x 285 x 12 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับUnplugged Play 1
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Youngjing.com Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน