0
VCD ชิ่อนั้นสำคัญไฉน
ธรรมะบรรยายแสนสนุก ให้ข้อคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พระมหากิตติศักดิ์ (โคตมสิสโส)
ราคาพิเศษ119.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

ธรรมะบรรยายแสนสนุก ให้ข้อคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พระมหากิตติศักดิ์ (โคตมสิสโส) สาระธรรมดี ๆ ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดียิ่ง ภายในประกอบด้วย วีซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786160300976
ขนาด: 145 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 65 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน