0
VCD ธรรมะวัยประถม
นำเสนอธรรมะบรรยายที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง
ราคาพิเศษ119.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ภายในประกอบด้วย วีซีดี 1 แผ่น นำเสนอธรรมะที่เหมาะสำหรับเด็กวัยประถม
โดย พระมหากิตติศักดิ์ (โคตมสิสฺโส) ซึ่งเป็นธรรมะบรรยายที่เข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786160300945
ขนาด: 142 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 60 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน