0
VCD พาชมวัดกษัตริย์สร้าง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นำเที่ยววัดโพธิ์...บรรจุ VCD ภาพและเสียง 3 แผ่น เวลา 3 ชั่วโมง
ราคาพิเศษ199.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ภายในประกอบด้วย วีซีดี 3 แผ่น รวมเวลา   3 ชั่วโมง
นำชมโดย พระมหากิตติศักดิ์ (โคตมสิสฺโส)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786160300969
ขนาด: 142 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน