0
VISION 2020 จินตภาพสำหรับผู้บริหารและสังคมไทย
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การที่สังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกเปลี่ยนแลงไปอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดการขยายตัวด้านการศึกษาและองค์กรความรู้ด้านเทคนิค ด้านทักษะต่างๆ มากขึ้น แต่เป็นการเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ขาดการวิพากษ์วิจารณ์แบบองค์กรรวม
หรือมองปัญหาแบบเชื่อมโยงกันทั้งระบบสังคมอยู่มากทีเดียว ฉะนั้นปัญหาของสังคมไทย คือการขาดแนวคิดอุดมคติชัดเจน ขาดการมองการณ์ไกลหรือมีจินตภาพเกี่ยวกับอนาคตของโลกและสังคมไทย
      ผู้เขียนหวังให้หนังสือเล่มนี้ มีส่วนช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านการคิดการวิเคราะห์ในสังคมไทย และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ คิดอ่านมองภาพรวมและการณ์ไกลกันมากขึ้น เพราะนี้เป็นทางรอดทางเดียวของมนุษย์ในยุคหลังทุนนิยม หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ที่เรากำลังจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์มากมายรวมทั้งชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนหรือคาดการณ์ไม่ได้"
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1
จินตภาพ (vision) สำหรับผู้บริหาร
ความเป็นจริงอันใหม่
การปฏิวัติในทางบวก
ศิลปะการมองการณ์ไกล
เตรียมตัวสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
โลกในปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2
ผู้นำควรจะมีจินตนาการในทางสร้างสรรค์มากกว่านี้
เราต้องการชนชั้นนำที่มองการณ์ไกล
การเมืองไทยในทศวรรษหน้า
วิชั่น ปี ค.ศ.2000
ศตวรรษใหม่กับจินตภาพถึงอนาคต
จินตภาพด้านการจัดการศึกษา
จินตภาพเรื่องไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ในสังคมไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกิดและเติบโตที่อำเภอบ้านหมอ สระบุรี เรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ชั้นอุดมศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันศึกษาสังคมที่เมืองเฮก เนเธอร์แลนด์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747680645 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1996
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน