0
Vita Activa : การรื้อฟื้น "มนุษย์สภาวะ" ของฮันนาห์ อาเรนท์
Vita Activa ชี้ให้ผู้อ่านมองเห็นถึงอำนาจและอิทธิพลซึ่งมาพร้อมกับความเลวร้ายของรัฐสมัยใหม่ ภายใต้ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ ที่แยกไม่ออกจากสภาวะของการเป็นสังคมมวลชน
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฮันนาห์ อาเรนท์" (Hannah Arendt: 1906-1913) นักทฤฎีการเมืองชาวเยอรมนี ถือเป็นหนึ่งในนักคิดคนสำคัญของศตวรรษที่ 20 ที่นำพาผู้อ่านเดินทางไปสำรวจโลกทางการเมือง ตั้งแต่การใช้คำพูดเพื่อการโน้มน้าวชักจูง ไปจนถึงการใช้กำลังและความรุนแรงทำลายล้างกัน

    สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการอ่านและมีความคุ้นเคยกับงานเขียนของอาเรนท์มาก่อนจะพบว่า มุมมองที่อาเรนท์ใช้อธิบายพัฒนาการของ "มนุษย์สภาวะ" (Human Condition) มีความลึกซึ้งและน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากสถานะของสัตว์การเมือง สัตว์นักประดิษฐ์ และสัตว์แรงงาน จนถึงปัญหาเรื่องความชั่วร้ายทางการเมือง (Poligical Evil) ภายใต้รูปแบบการปกครองเผด็จการอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จของฮิตเลอร์และสตาลิน

    ผลงานของอาเรนท์กระตุ้นให้เราหันมาพิจารณาและคิดประเมินการเมืองในศตวรรษที่ 20 กันใหม่ การอ่านงานของเธอจึงเปรียบเสมือนการปลุกให้ตื่น เพื่อย้อนกลับไปคิดถึงจารีตของความคิดทางการเมืองที่ถูกทั้งกาลเวลาและประวัติศาสตร์ทำให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกหลงลืมและลืมเลือนจากผู้คนในยุคปัจจุบัน

สารบัญ

บทนำ ฮันนาห์ อาเรนท์ ในโลกของความคิดทางการเมือง
บทที่ 1 อาเรนท์ นักปรัชญาการเมือง ผู้ปฏิเสธการเป็นนักปรัชญาการเมือง
บทที่ 2 ไตรลักษณ์แห่งมนุษย์สภาวะ แรงงาน ผลงาน และการแสดงตน
บทที่ 3 มนุษย์การความเป็น "สัตว์การเมือง" ภายใต้เงื่อนไขความเป็น "พหุภาวะ" (Plurality)
บทที่ 4 อาเรนท์กับระบอบปฐิบัติการ อำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)
บทที่ 5 อาเรนท์ว่าด้วย "On Revolution" สองหน้าของปฏิบัติการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169313885 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 126 x 184 x 15 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน