0
Vocab Vitamin จัดคำ (ศัพท์) จำเป็นชุด
คำศัพท์จำไม่ยาก ถ้ารู้วิธีทำแบบเป็นชุด เป็นกลุ่ม เก่งอังกฤษจากหมวดคำศัพท์ได้ง่าย ๆ และได้ผลดีในระยะยาว!
ผู้เขียน X-Men
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เก่งอังกฤษสร้างได้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ด้วยการรู้จักศัพท์ที่หลากหลายที่ได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจำ สอดคล้องกับหลายสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เริ่มปูพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่มช่วยทบทวนความจำทั้งคำศัพท์และรูปประโยคที่อาจจะเคยรู้จักอยู่แล้ว จนเริ่มคุ้น คลับคล้ายคลับคลา ไปจนถึงเรื่องที่ไกลตัวที่เราไม่รู้จัก ค่อย ๆ เรียนรู้ศัพท์-สำนวนจากสถานการณ์จริงไปเรื่อย ๆ ท้ายที่สุดเราก็จะจำคำศัพท์และหยิบมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ ไปโดยไม่รู้ตัว

สารบัญ

- ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศ สัญชาติ
- ภาษาอังกฤษจากเมนูอาหาร
- ภาษาอังกฤษจากโต๊ะอาหาร
- ภาษาอังกฤษจากกีฬา / งานอดิเรก
- ภาษาอังกฤษจากการเดินทาง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423380 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 139 x 171 x 11 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์BIG IDEA
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน