0
ลด 10%
Welcome to Asean เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้อ้างอิงได้ทันที
หนังสือ135.00 บาท
e-books(PDF) ?105.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ ความเป็นมา จุดประสงค์การก่อตั้ง ความรู้ทุกแง่มุมของประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ภาษาราชการและประโยคน่ารู้ รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

สารบัญ

- Welcome to ASEAN อาเซียน
- Welcome to Thailand ไทย
- Welcome to Philippines ฟิลิปปินส์
- Welcome to Malaysia มาเลเซีย
- Welcome to Singapore สิงคโปร์
- Welcome to Indonesia อินโดนีเซีย
- Welcome to Brunei บรูไน
- Welcome to Veitnam เวียดนาม
- Welcome to Myanmar เมียนมาร์
- Welcome to Laos ลาว
- Welcome to Cambodia กัมพูชา
- ภาษาง่าย ๆ รอดตายใน 10 ประเทศอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160813339 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน