0
Word Search Puzzles เกมศัพท์ซ่อนหาสุดสนุก ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ด้วยเกมศัพท์ซ่อนหาแสนสนุก ที่จะช่วยให้ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สนุกและเพลิดเพลินไปกับคำศัพท์หมวดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Word Search Puzzles เกมศัพท์ซ่อนหาสุดสนุก ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ด้วยเกมศัพท์ซ่อนหาแสนสนุก ที่จะช่วยให้ความรู้แลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สนุกและเพลิดเพลินไปกับคำศัพท์หมวดต่าง ๆ ที่น่าสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

- Fruits
- Vegetables
- Wild Animals
- Birds
- Pets
- Insects
- Sea Animals
- Foods
- Sweets & Pasties
- Drinks
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415989 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 191 x 215 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จี-จูเนียร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน