0
Words Alive AR Poster Colours Whose
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี คำศัพท์ และการออกเสียง การนำเทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย ทำให้สามารถสร้างรูป 2 มิติในโปสเตอร์ เป็นแอนิเมชั่น 3 มิติ เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ
ราคาพิเศษ79.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    สื่อการสอนสำหรับเด็ก เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยให้รู้จัก "สี" ผ่านสัตว์ต่าง ๆ เนื้อกระดาษด้านหน้าเคลือบ PVC แบบด้าน เคลือบ PVC เงาด้านหลัง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย สีสันสดใส ช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ เหมาะสำหรับปูพื้นฐานด้านภาษาให้กับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

    คุณสมบัติของโปสเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน
- เรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี คำศัพท์ และการออกเสียง
- การนำเทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย ทำให้สามารถสร้างรูป 2 มิติในโปสเตอร์ เป็นแอนิเมชั่น 3 มิติ เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ช่วยให้เด็กๆ เปิดใจรับในการเรียนรู้ ส่งผลถึงความพร้อมในการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
- ด้วยคุณสมบัติของโปสเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน จึงสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ที่มีอยู่สู่คำใหม่ในหมวดอักษรเดียวกัน หรือขยายจากคำศัพท์สู่การนำไปใช้ในรูปประโยค ที่ช่วยให้เข้าใจความหมายและบริบทของคำได้ดียิ่งขึ้น
- เสียงคำศัพท์และประโยคต่างๆ ที่ได้ยินผ่านแอปพลิเคชัน จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จากต้นแบบการออกเสียงด้วยสำเนียงที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กได้ฝึกพูดตาม
- เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
- ขนาด : 38 x 52 เซนติเมตร

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9781781871560
ขนาด: 380 x 520 x 1 มม.
น้ำหนัก: 55 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน