0
Worterbuch Deutsch-Thai พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย (ปกแข็ง)
แสดงการสะกดคำภาษาเยอรมันตามกฎใหม่ แสดงสัทอักษรสากลตาม IPA แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการใช้เป็นจำนวนมาก
หนังสือ807.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Worterbuch Deutsch-Thai พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจให้สามารถตอบสนองความคาดหวังในการใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกับพจนานุกรมสองภาษา สำหรับภาษาที่มีเอกสิทธิ์สูง ภาษาที่มีเอกสิทธิ์สูง กล่าวคือ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เนื้อหาภายในเล่มแสดงการสะกดคำภาษาเยอรมันตามกฎใหม่ แสดงสัทอักษรสากลตาม IPA แสดงคำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการใช้เป็นจำนวนมาก

    ในการจัดทำพจนานุกรมเล่มนี้ ไม่เพียงที่จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา แต่ยังสามารถจะพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภาษาเยอรมันและภาษาไทย มีความเท่าเทียมกันทั้งในด้านความกว้างขวางและความลึกซึ้งของภาษาอีกด้วย

สารบัญ

1. คำนำ
2. คำแนะนำที่สำคัญในการใช้พจนานุกรม (เยอรมัน)
3. คำแนะนำที่สำคัญในการใช้พจนานุกรม (ไทย)
4. กฎการสะกดคำใหม่ในภาษาเยอรมัน
5. รายการตัวบ่อและสัญลักษณ์
6. รายการสัทลักษณ์ภาษาเยอรมัน
7. รายการสัทลักษณ์ภาษาไทย
8. คำศัพท์ A-Z
9. ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748707945 (ปกแข็ง) 1268 หน้า
ขนาด: 152 x 220 x 54 มม.
น้ำหนัก: 1300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน