0
Zetatalk Society Political and Cultural Criticism
"Je pense dons je suis" ฉันคิด ฉันจึงมีอยู่
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอาบทความที่ผู้เขียนเขียนไว้ในแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ในหนังสือ นิตยสาร รวมถึงบทบาททั่วไป ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สะท้อนผ่านมุมมองของความเป็นนักเขียน ที่สนใจในเรื่องของจานบินและมนุษย์ต่างดาวเป็นหัวใจสำคัญ แล้วยังเสริมด้วยเรื่องราวของชีวิตในแง่มุมหนึ่ง ในวาระหนึ่ง ผ่านบทความที่สอดแทรกเข้ามา ซึ่งบทความต่าง ๆ เหล่านี้ ได้เขียนและเผยแพร่ในช่วงปี 2001-2015 และยังไม่ได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ ผู้เขียนได้รังสรรค์ และนับบทความอีกมากกว่า 300 บทความที่เขียนและเผยแพร่ทาง Internet ในปี 1998 - 2019

สารบัญ

- ควรขึ้นเงินเดือนให้ครูมากที่สุด
- ประชาธิปไตยไม่มีทางตัน
- Sport ranger จุดเริ่มต้นที่ดีของขบวนการ 5 สี ที่ทำโดยคนไทย
- 2020 ? สู่ประวัติศาสตร์ชนเผ่ามายา
- ปัก จุง ฮี
- 911 โลกที่ไท่เหมือนเดิม
- Greed is not good
- ระบบการล้มเหลวแห่งชาติ
- เรื่องเศร้าเช้านี้
- การสร้างจานบิน
ฯลฯ

คำนิยม
วันนี้คุณกันตพงศ์เป็นนักเขียนมีชื่อแล้ว ผมยินดีเขียนคำนิยมนี้ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเห็นด้วยกับข้อเขียนทั้งหมด อยากให้ให้คุณกันตพงศ์ฝันและเขียนอย่างนี้ต่อไปอีกมาก ๆ เพราะคนที่ชอบอ่านสไตล์อย่างนี้มีอยู่ไม่น้อย เขียนด้วยสไตล์ง่าย ๆ อย่างนี้แหละครับ สนุกดี ขอให้กำลังใจดร.วิษณุ เครืองาม- รองนายกรัฐมนตรี
ทั้งยังหวังด้วยว่าผู้อ่านจะได้ทั้งข้อมูล มุมมองและความเพลิดเพลินจากบทความ และจะดีที่สุดหากได้แรงกระตุ้นให้ช่วยกันสังเกต สังคมรอบตัว ตลอดจนนำเนื้อหาเหล่านี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด และค้นคว้าต่อยอดให้เกิดมุมมองที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปดร.โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165654142 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน