0
ลด 25%
โลกสวยที่น้ำใส (PDF)
การอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมได้ดั่งใจเป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ สันติจะเกิดขึ้นได้ หากมนุษย์มองเห็นกันและกัน
Ebook นานมีบุ๊คส์ ลดสูงสุด 25% (Digital)
อ่านต่อ
หนังสือ137.75 บาท
e-books(PDF) ?108.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บ้านน้ำใสที่มีป่าพรุอุดมสมบูรณ์งดงามกลับถูกซื้อที่ไปสร้างสนามบิน เด็กชายเขตแดนลูกชายของวิศวกรหัวหน้าโครงการผู้มาเรียนที่นี่ชั่วคราวต้องกลายเป็นตัวกลางระหว่างชาวบ้านนักอนุรักษ์กับบริษัทก่อสร้าง เพราะในตัวเขามีทั้งความรักธรรมชาติจากแม่และความเจริญก้าวหน้าจากพ่อ สองขั้วความคิดจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้หรือไม่ ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังไล่กลืนกินธรรมชาติเช่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

- นวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 แว่นแก้ว

คำนิยม
วิธีการของผู้เขียนที่ให้ "การเจรจา" เป็นทางออก เป็นสัญญาณที่ส่งถึงสังคม ปัญหาย่อมมีได้ในสังคม เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในปัญหาเเละมีปัญญาจะต้องหาทางออกให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การสร้างสนามบินในหมู่บ้านน้ำใสเเละลงเอยอย่างดีอาจดูเพ้อฝันเเละไม่เป็นจริงมากนัก เเต่ผู้เขียนก็นำเสนอเพื่อให้เยาวชนผู้เป้นอนาคตของชาติได้มองเห็นปัญหารอบด้าน เเละเห็นทางออกที่ถูกที่ควรตามทัศนะของเขา การอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ เทคโนโลยี เเละสิ่งเเวดล้อมได้ดั่งใจ เป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ สันติจะเกิดขึ้นได้ หากมนุษย์มองเห็นกันเเละกันชมัยพร เเสงกระจ่าง
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160422456 (PDF) 144 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน