0
เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์
รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์" เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 4 องค์กรได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น ความงดงามของหนังสือเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดจินตนาการที่ผู้อ่านจะได้รับรู้แนวความคิดศิลปะการถ่ายทอดด้วยตัวอักษรจากนักเขียนต่างอายุ ต่างประสบการณ์...ทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและชื่นชมทุกจินตนาการจินตนาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสะพานเชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคต

สารบัญ

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประเภท ประชาชนทั่วไป
- ชนะเลิศ : เสี้ยวบันทึกความทรงจำของจักรกลบกพร่องตัวหนึ่ง
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : สิ่งประดิษฐ์
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : แซ็กโซโฟนเหล็กกล้า
ฯลฯ

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภท อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
- ชนะเลิศ : ชีวิตนิรันดร์
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ปฏิกริยาแค้น
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : A New Hope
ฯลฯ

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ชนะเลิศ : The Conversation
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 : มหันตภัยโลกเก่า "ความเห็นแก่ตัว" ห่ายนะแห่งความล่มสลาย
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 : เฟืองนิรันดร์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เป็นรวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
2. มีเรื่องสั้นรวม 17 เรื่อง มาจากการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. แต่ละเรื่องเป็นผลงานความพยายามและผลจากความรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เขียน
4. ทำให้เห็นความคิดอ่านของคนไทยในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้งเรื่องราวในปัจจุบันและจินตนาการถึงอนาคตอย่างก้าวลํ้า

คำนิยม
ผมหวังเป้นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับ เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ หนังสือรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั้ง 17 เรื่องนี้ ซึ่งเป็นผลงานสำเร็จของคณะผู้จัดโครงการ และผู้ที่ส่งเรื่องทุกคน ผมขอขอบคุณผู้ที่ส่งเรื่องทุกคนที่สนใจโครงการเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ในปีนี้ หวังว่าทุกท่านจะส่งผลงานประกวดและพัฒนาวรรณกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับเราในปีต่อ ๆ ไปศาสตราจารย์เกียติคุณ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์- อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและชื่นชมทุกจินตนาการ ทั้งหวังว่าจินตนาการเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคต ขอขอบคุณนักเขียน คณะกรรมการและทุกหน่วยงานที่ร่วมที่ร่วมกันทำให้โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จนายสาคร ชนะไพฑูรย์- รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ท่านจะสนุกกับเรื่องแนววิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ แต่ละเรื่องเป็นผลงานความพยายามและผลจากความรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เขียน และหากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านอ่านเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เป็นแนวเขียนที่มีคนยอมรับและสนใจในต่างประเทศเป็นอย่างมากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160433766 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน