0
มหาราช 2 แผ่นดิน
บันทึกเรื่องราว สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้าง
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับบันทึกเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านนา (ไทย) และอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) พระองค์ทรงปกครองสองแผ่นดินได้อย่างไร มีหลักทศพิธราชธรรมดูแลอย่างไร ให้เกิดความสงบร่มเย็นและนำมาซึ่งความสงบสุขของทั้งสองแผ่นดินได้อย่างเป็นปึกแผ่น ติดตามพร้อมกันได้แล้ว

สารบัญ

- พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ไทยและลาว
- พระธาตุศรีสองรักษ์
- พระแก้วมรกต
- พระบาง พระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองลาว
- พระเจ้าองตื้อ
- พระธาตุบังพวน
- พระใส
- เจ้าแม่สองนาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167042756 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปราชญ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน