0
ชนะคน ชนะงาน บริหารคนให้สำเร็จ
ผู้นำที่สารพัดเก่ง ครองตน ครองคน ครองงาน สร้างกิจการให้เติบโต
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มืออีกเล่มหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้นำได้เรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารตนและบุคคลอื่นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นระบบการคิดในลักษณะต่างๆ ตลอดจนถึงการพูดเพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน อย่าลืมว่า การที่เราจะเอาชนะคน ชนะงาน และก้าวขึ้นสู่การบริหารคนอื่นให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญคือเราต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้เสียก่อน!

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
บทที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้างานหรือผู้นำ (Leader Management)
บทที่ 3 ผู้บริหารกับสภาวะของผู้นำ (Management Leadership)
บทที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลระดับต่างๆ (Job Relation Person)
บทที่ 5 การบริหารคนในลักษณะต่างๆ (Personnel Kind All Management)
บทที่ 6 การขอร้องกับการสั่งงานและมอบหมายงาน (Asking with the Communication)
บทที่ 7 การพัฒนาความคิดและจิตสำนึกให้ทีมงาน (Conscious Persinnel Development)
บทที่ 8 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chang Management)
บทที่ 9 เสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการทำงาน (Leader Latency)
บทที่ 10 คุณค่าของชีวิตผู้บริหาร (The Worth of the Life)
ฯลฯ

คำนิยม
ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นพชนน้ำงามประดับเรือนแหวนแห่งการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการรวบรวมภูมิปัญญาแห่งยุคสมัย และเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับนักทำงานทุกท่านครับนายวิโรจน์ สิริจันทานนท์- นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167350806 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน