0
ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย
หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้วและที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายงานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การที่ธรรมเนียมราชสำนักเป็นเรื่องราวเฉพาะกลุ่มทำให้ราษฎรขาดความเข้าใจและสิ่งที่ตามมาคือ ความเชื่ออย่างผิด ๆ โดยเฉพาะธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายย่อมเป็นสิ่งที่ราษฎรยากจะทราบถึงข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นตอน อย่างมากก็เพียงรับทราบเมื่อมีการก่อสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุ อาทิ ราษฎรจำนวนไม่น้อยยังเชื่อถึงเรื่องการ "เสียบ" เมื่อมีการอัญเชิญพระบรมศพและพระศพลงสู่พระโกศแล้ว และเรื่องนี้ยังคงเล่าสืบเนื่องกันมาจนแม้กระทั่งผู้เขียนในวัยเยาว์ก็ยังเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้อยู่เสมอ

    ดังนั้นข้อมูลที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ "ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย" คงจะพอทำให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้ว และที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายงานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร นอกจากนี้ ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมการลักพระศพ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบเนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติในยามวิกาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจ้านายและเจ้าพนักงานบางส่วนเท่านั้น อันเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์แก่เนื้อหาสาระของธรรมะเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น

สารบัญ

- ลำดับพระยศเจ้านาย
- สรงน้ำพระบรมศพและพระศพ
- สุกำศพ
- พระโกศ
- การไว้ทุกข์
- สดับปกรณ์
- นางร้องไห้
- กงเต๊กหลวง
- ริ้วกระบวนแห่
- การบรรเลงดนตรีไทย กระประโคมย่ำยาม และการมหรสพ
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย" เล่มนี้ที่ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย คุณนนทพร อยู่มั่งมี และคุณธัชชัย ยอดพิชัย ได้รวบรวมรายละเอียดที่ปรากฎในโบราณราชประเพณีที่บางขั้นตอนไม่ปรากฎแล้วในปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นับได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายได้อย่างน่าสนใจยิ่งนาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น- ศิลปินแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740215257 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 163 x 240 x 22 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน