0
เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ
คู่มือการทำงานให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ" เป็นหนังสือที่ให้ข้อแนะนำและข้อคิดดีๆ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่วัยเยาว์ "คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์" ผู้จัดการทั่วไป สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.ออลล์ ผู้ริเริ่มโครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ และเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งสุดยอดเลขานุการของประเทศไทยมาแล้ว

    เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 "วัยเริ่มทำงาน" แนะวิธีสมัครงานให้ได้งาน การเตรียมตัว, การแต่งกาย, บุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเขียนใบสมัคร ภาค 2 "วัยทำงาน" กล่าวถึง คุณค่าของงานที่ทำ, การเปลี่ยนงาน, การดูแลภาพลักษณ์, การปฏิบัติตนในที่ทำงาน, การใช้จ่ายเงิน และบอกถึงวิธีสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยใช้หลักธรรมดำเนินชีวิต ภาค 3 "วัยส่งต่อ" แนะนำถึงการใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่างเรื่องงาน สุขภาพและครอบครัว, ธรรมที่ทำให้รวย, ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และแนะคาถาสวดมนต์ไหว้พระที่เอื้อต่อการงาน เป็นต้น หากคุณปฏิบัติตามเคล็ดลับในการใช้หลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของเธอผู้นี้ รับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จและพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างแน่นอน

สารบัญ

ภาค 1 วัยเริ่มทำงาน
- เป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
- สมัครงานให้ได้งาน
- ถูกต้องมาก่อนถูกใจ
ฯลฯ

ภาค 2 วัยทำงาน
- คุณค่าของการงาน
- งานที่น่าทำ คืองานที่เหมาะสมกับตนเอง
- ความลับของ Secretary
ฯลฯ

ภาค 3 วัยของการส่งต่อ
- ความสมดุลของชีวิต
- ธรรมที่ทำให้รวย
- คาถาเรียกทรัพย์
ฯลฯ

คำนิยม
คุณปรางรัตน์และครอบครัวเป็นบุคคลตัวอย่างชัดเจนที่ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา จากผลงานด้านหนังสือของเธอยิ่งทำให้ทราบว่า เธอเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม งานเขียน เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ เล่มนี้ของคุณปรางรัตน์ กัลยาณมิตรที่ดีของผม จึงเป็นอีกงานเขียนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ธรรมะรักษา คุ้ใครองคุณปรางรัตน์และครอบครัว ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านครับวรวัชร ตันตรานนท์- กรรมการผู้จัดการ บริษัทช้อยส์ มินิสโตร์ จำกัด
ในการทำงาน คุณปรางรัตน์ยึดหลักธรรมาธิปไตย เอาความถูกต้องโดยธรรมเป็นธงชัย เธอกล้าทักท้วงเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความขัดแย้งโดยไม่สมควร ผู้เขียนเองก็เคยได้รับคำทักท้วงที่มีคุณค่าจากเธอหลายครั้ง เธอเป็นกัลยาณมิตรที่ผู้เขียนซาบซึ้งในไมตรีจิตมากผู้หนึ่ง ดังนั้นในการออกหนังสือ เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ เผยแพร่เป็นเล่มที่สามนี้ จึงเป็นกุศลจริยาที่ควรแก่การอนุโมทนา ขอให้พุทธธรรมของพระบรมศาสดาจงแผ่ไพศาลและขอให้คุณปรางรัตน์จงวัฒนาสถาพร เป็นรัตนะที่เจิดจรัสอยู่ในพุทธศาสนาชั่วนิรันดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล- ผู้เรื่องศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ปรึกษาบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742478827 (ปกอ่อน) 185 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน