0
หัวใจนักบริหาร
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “หัวใจนักบริหาร” จะพาคุณพบกับศิลปะแห่งการทำงานให้สำเร็จ   และอยู่ในหัวใจของเพื่อนร่วมงาน   โดยในเล่มได้อธิบายถึงคุณธรรมของนักบริหาร   หลักธรรมของครูและจรรยาบรรณของข้าราชการ   ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย   เบาสมอง   ซึ่งคุณนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   

สารบัญ

คุณธรรมสำหรับนักบริหาร
- หน้าที่ของนักบริหาร
- คุณลักษณะของนักบริหาร
- วิธีการบริหาร
- ธรรมะเพื่อการบริหาร
1. ปัญญาพละ
2. วิริยพละ
3. อนวัชชพละ
4. สังคหพละ
บทสรุป
ครูที่ดีต้องมีธรรมะ
- ผู้นำต้องมีธรรมะ
- จริยธรรมยุคอุตสาหกรรมใหม่
- พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม
- ทำดีให้ได้ดี
- ทำดีให้ถึงดี
- ทางสายกลาง
...ฯลฯ...

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9742729883 (-ไม่ระบุ) 165 หน้า
ขนาด: 136 x 164 x 10 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 03/2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน