0
วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (ปกแข็ง)
2550 เพิ่ม 73 เรื่อง
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอหลักในการดำเนินชีวิตของท่าน ทั้งปฏิปทา จริยาวัตร บทสัมภาษณ์เรื่องงาน และงานหนังสือของท่าน พร้อมประวัติพอสังเขป ซึ่งเนื้อหาในเล่มนั้นนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำมาประยุกต์ ประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

1. ชอบเป็นบางแง่
2. เป็นพระต้องมีปฏิสันถาร
3. ถ้าไม่ได้เขียนหนังสือ ก็คงจะเป็นนักประดิษฐ์
4. บัณฑิตย่อมฝึกตน
5. ประหยัดเนื้อที่
6. รีไซเคิ้ล
7. อาตมา
8. ทำอย่าไรเมื่อไม่มีดวงตา
9. คำ ๆ เดียวใช้เวลาหลายวัน
10. เย็บเล่มหนังสือ

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748511863 (ปกแข็ง) 427 หน้า
ขนาด: 132 x 195 x 31 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน