0
เที่ยววัดกรุงเทพฯ : วัดพุทธ โบสถ์คริสต์ มัสยิดอิสลาม พราหมณ์ ฮินดู สิข
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับแหล่งท่องเที่ยววัดในเขตกรุงเทพฯ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตแนวคิดของศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพียบพร้อมด้วยข้อมูลน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง การเดินทาง   และภาพประกอบสวยงาม

สารบัญ

- ที่มากรุงเทพฯ
- ศาสนาพุทธ (เถรวาท)
- ศาสนาพุทธ (มหายาน)
- ศาสนาคริสต์
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาพราหมณ์
- ศาสนาสิข

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749353064 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน