0
อยู่อย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง
เนื้อหาโดยสังเขป

    “อยู่อย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง” ได้รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งมาไว้สำหรับผู้สนใจ โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด ลึกซึ้ง รวมทั้งยังครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งอย่างรอบด้าน อาทิ สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค ชนิดของมะเร็ง แนวทางในการป้องกันและรักษามะเร็ง

    หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรค

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องของโรคมะเร็ง
บทที่ 2 โรคมะเร็งกับวิถีทางการดำรงชีวิต
บทที่ 3 ทำอย่างไร... จังจะไม่เป็นมะเร็ง
บทที่ 4 กินอยู่อย่างไร จึงห่างไกลโรคมะเร็ง
บทที่ 5 การวางแผนรักษาโรคมะเร็ง
บทที่ 6 การใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
บทที่ 7 ชนิดของโรคมะเร็งและวิธีการบำบัดรักษา
บทที่ 8 แพทย์องค์รวม การรักษาตามแนวธรรมชาติบำบัด
บทที่ 9 แพทย์แผนไทย... พิชิตมะเร็งได้ด้วยภูมิปัญญา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749418263 (ปกอ่อน) 185 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์อิมเมจิมีเดีย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน