0
design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design
ฉบับสมบูรณ์ ภาพประกอบกว่า 460 ภาพ เหมาะสำหรับศิลปินและนักออกแบบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design เริ่มตั้งแต่เรียนรู้แนวคิดการออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ สัดส่วนทอง Bauhaus Style, Memphis Style รวมถึงสีและการออกแบบสี การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

1. แนวคิดการออกแบบ (Design Concept)
2. องค์ประกอบศิลป์ (Elements of Art)
3. การจัดการองค์ประกอบศิลป์ (Principles of Design)
4. สี และการออกแบบสี (Color and Color Scheme)
5. การออกแบบเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ (Sign and Symbol)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169032151 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไว้ลาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน