0
the Keys ขอให้ได้ทุกอย่าง เล่ม 5 (PDF)
กุญแจไขความลับ ที่จะเปิดเผยการทำงานของกฎแรงดึงดูด ในเดอะซีเคร็ตอย่างหมดเปลือก ผ่านคัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ “ขอ เชื่อ รับ” ที่จะทำให้ท่านสำเร็จสมหวังทุกความปรารถนา
ผู้เขียน ทาสโพธิญาณ
e-books(PDF) ?30.00 บาท
สารบัญ

คำนำ

ภาค ๒ : เชื่อ = ศรัทธา

๕ ศรัทธาเดอะวัน ปล่อยให้อนาคตไล่ล่า
๖ ศีล อวตารพลังดึงดูด
๗ สุตตะ ฟังธรรมเสริมพลังดึงดูด
๘ จาคะ พลังแห่งการให้ปัน
๙ ปัญญา แก้วสารพัดนึก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้นำเสนอทฤษฎีหรือการค้นพบอะไรใหม่ ผู้เขียนเพียงหยิบจับ “กฎแห่งแรงดึงดูด” จากเดอะซีเคร็ต ที่ว่าด้วยเรื่อง ขอ เชื่อ รับ มาผสมผสานกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา จากคัมภีร์พระไตรปิฎก เพื่อเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่ขาดหายไปจากเดอะซีเคร็ต ส่วนตัวแล้วผู้เขียนเชื่อว่า กฎแห่งแรงดึงดูดมีจริง แต่เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตได้ ก็เฉพาะแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าตนเองคู่ควร กฎแรงดึงดูดไม่เชิงทำงานจากความคิด แต่จากความคล้ายต่างหาก ที่ทำให้กฎแรงดึงดูดทำงานได้อย่างแม่นยำชัดเจน

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดถูกนำเสนอออกมาเป็นตอน ตอนละหนึ่งเล่ม ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่าน ควรเริ่มต้นมาจากเล่น ๑ ภาคหนึ่ง ขอ = การตั้งจิตอธิษฐาน ขอบคุณครับ
ทาสโพธิญาณ
มิถุนายน 2562

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840109477 (PDF) 24 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน