0
พิชิตข้อสอบเสมือนจริง IELTS Reading Practice (ตัวอย่างข้อสอบ 8 ชุด)
จำลองประสบการณ์การสอบ IELTS และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถี่ถ้วน และทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน ข้อสอบเสมือนจริงทั้ง 8 ชุดประกอบด้วยแบบทดสอบ 15 หัวข้อที่คุณอาจจะได้เจอในการทำแบบทดสอบทักษะการอ่าน
ผู้เขียน Jane Turner
หนังสือ227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ข้อสอบ IELTS มีสองประเภทซึ่งก็คือ เชิงวิชาการ (Academic) และแบบทั่วไป (General Training) บางส่วนของแบบทดสอบแต่ละส่วน เช่น ส่วนการพูดและการฟัง จะเหมือนกัน ส่วนของการสอบการอ่านเชิงวิชาการ จะทดสอบทักษะและกลยุทธ์ในการอ่านหลากหลายรูปแบบ แบบทดสอบทักษะการอ่านบางรูปแบบให้คุณอ่านเพื่อหาข้อมูลโดยรวม เช่น ความเข้าใจทั่วไป หรือความหมายโดยรวม ข้อสอบบางชุดมีคำถามให้คุณอ่านเพื่อหาประเด็นสำคัญในบทความ บางครั้งคุณยังต้องเก็บอ่านรายละเอียด หรือข้อมูลเฉพาะ หรือบางครั้งต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลในบทความ

    เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อจำลองประสบการณ์การสอบ IELTS และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถี่ถ้วน และทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน ข้อสอบเสมือนจริงทั้ง 8 ชุด

สารบัญ

แบบทดสอบ 1
แบบทดสอบ 2
แบบทดสอบ 3
แบบทดสอบ 4
แบบทดสอบ 5
แบบทดสอบ 6
แบบทดสอบ 7
แบบทดสอบ 8

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168141069 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน